ساخت مهر ژلاتینی با پایه اتوماتیک

ساخت انواع مهر اتوماتیک ژلاتینی

ساخت انواع مهر اتوماتیک ژلاتینی با پایه های اتوماتیک

مهر شاینی ، مهر کلوپ ، مهر موبی استامپ ، مهر ترودات و مهر سیرداس

ساخت مهر ژلاتینی با پایه استامپ سرخود

 

دیدگاهتان را بنویسید