مدارک مورد نیاز مهرسازی جهت ساخت انواع مهر

مدارک مورد نیاز مهرسازی جهت ساخت انواع مهر ژلاتین ،

مهر لیزری ، مهر فوری ، مهر برجسته ، مهر پرسی ، مهر داغی ، مهر لاک و مهر و …

مدارک مورد نیاز جهت ساخت انواع مهر برای
شرکت ها و موسسات حقوقی
۱-اصل و کپی آگهی تاسیس (آگهی ثبتی)
۲-اصل و کپی روزنامه رسمی
۳-اصل نامه درخواست با سربرگ شرکت یا موسسه
۴-اصل کارت ملی فرد تحویل گیرنده (داخل نامه درخواست هم کدملی قید شود)

توجه : ساخت مهرهای سازمانی مربوط به قوه محترم قضاییه و اداره دادگستری به

دستور اداره اماکن و اتحادیه مهرسازان ممنوع و هرگونه ساخت یا شبیه سازی جرم میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت ساخت انواع مهر شخصی (حقیقی) و کلیه اصناف
*مهر شخصی / مهر امضا
اصل و کپی کارت ملی ، حضور شخص الزامیست.
*مهر شخصی به همراه عدد و یا شماره
اصل و کپی کارت ملی ، حضور شخص و احراز هویت عدد درج شده داخل مهر الزامیست
*مهر پزشکی
اصل و کپی کارت نظام پزشکی ، کارت ملی و نامه درخواست داخل سرنسخه ، حضور صاحب کارت الزامیست.
*مهر وکلا
اصل و کپی دفترچه پروانه وکالت ، کارت ملی و نامه درخواست داخل سربرگ ، حضور صاحب دفترچه الزامیست.
*مهر نظام مهندسی
اصل و کپی پروانه نظام مهندسی ، کارت ملی و نامه درخواست ، حضور صاحب پروانه نظام مهندسی الزامیست.
*مهر اصناف
اصل و کپی جواز کسب و کارت ملی ، حضور صاحب جواز کسب الزامیست.(کلیه اصناف را شامل میشود)
(ارائه مدارک ذکر شده توسط فامیل ، دوست ، آشنا ، مشتری قدیمی ، همکار و … الزامیست و

به هیچ عنوان بدون مدارک مهر تحویل داده نمیشود .)

پاسخی بگذارید