مهر جعلی چیست ؟ جاعل به چه کسی گفته میشود ؟

جاعل٬ جرم جعل مهر٬ جعل مهر٬ جعل مهر با فتوشاپ٬ مجازات جرم جعل٬ مجازات جرم جعل مهر٬ مجازات جعل اسناد٬ مجازات جعل امضا٬ مجازات جعل امضا چک٬ مجازات جعل سند عادی٬ مجازات جعل قولنامه٬ مجازات جعل مهر٬ مجازات جعل واستفاده از سند مجعول٬ مهر جعلی

مهر جعلی چیست ؟ جاعل به چه کسی گفته میشود ؟

جعل چیست ؟

جاعل کیست؟

مهر جعلی چیست ؟

در قوانين کيفري تعريفي براي «جرم جعل» ارائه نشده و صرفاً به بيان مصاديقي از آن بسنده گرديده است.

جعل در لغت به معناي «ساختن» ، «گردانيدن» و به معناي «دگرگون کردن» نيز آمده است.

اصطلاح جعل معمولاً با «تزوير» مي آيد. تزوير نيز از باب تفعيل و از ريشه «زور» به معناي «دروغ و باطل» مي باشد.

تزوير يعني «به دروغ آراستن» و «مزوِر» به شخص نادرست مي گويند.

کلمه تزوير نشانگر حيله، فريب و تقلب استبه همين خاطر اين جرم در زمره جرايم عمومي محسوب مي گردد.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان دو جرم جداگانه و مستقل مي باشند.

بنابراين کسي که مرتکب هر دو جرم شده باشد مجازات او با رعايت مفاد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامي به عنوان تعدد جرم که از علل مشدده ي کيفر محسوب مي شود تعيين مي گردد.

به عنوان مثال اگر شخصي گواهي مالياتي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم را مجعولاً تهيه کند و

آن را در اختيار شخص ديگري قرار دهد و شخص دوم عاملاً و عامداً با تسليم آن به اتحاديه مبادرت به اخذ پروانه کسب نمايد،

هم اقدام شخص اول (جاعل) وهم اقدام شخص دوم (استفاده کننده از سند مجعول) هر دو جرم محسوب مي گردد.

در سازمان امور مالياتي جرم جعل و استفاده از آن يا توسط کارکنان و يا به وسيله موديان مالياتي صورت مي گيرد. در مورد کارمند بايد ميان شخص و

دستگاه دولتي يا عمومي رابطه استخدامي وجود داشته و عمل ارتکابي توسط کارمند دولت، مربوط به وظيفه ي دولتي وي مي باشد.

مثل شخصي که متصدي صدور قبض مالياتي در سيستم قبض بانک است مبادرت به دستکاري در شمارنده قبض نموده و يا قبض پرداخت نشده را به صورت جعلي پرفراژ نمايد.

چنانچه جاعل يا استفاده کننده از سند مجعول کارمند دولت باشد علاوه بر معرفي به هيأت هاي رسيدگي تخلفات اداري،

مراتب تخلف وي جهت صدور حکم به دليل داشتن عنوان جرم عمومي به مراجع قضايي نيز احاله خواهد شد.

(موضوع بند ۲۶ و ۱ ماده ۸ و ماده ۱۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري)

اگر جاعل کارمند دولت باشد قانونگذار با شدت بيشتري مبادرت به تعيين مجازات براي وي نموده است.

به عنوان مثال مجازات جرم جعل اسناد عادي در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي براي غير ارمند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد

در حالي که اگر جرم جعل توسط کارمند دولت يا مسئولان دولتي صورت گيرد،

برابر ماده۵۳۲ قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده علاوه بر مجازات اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ضمناً چنانچه کارمند دولت جزو کارکنان بخش مالياتي باشد علاوه بر موارد فوق به وسيله دادستان انتظامي مالياتي با صدور به ادعانامه به هيأت عالي انتظامي مالياتي معرفي مي گردد.

اتهام وي در هيأت ياد شده بررسي و در صورت احراز، منتج به صدور رأي بر محکوميت انتظامي خواهد شد (بند الف ماده ۲۶۴ ق م م).

انواع جرم جعل به زبان ساده چیست؟

ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر یا امضای افراد
خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)
قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف ۱ را به ۲ تغییر دهد.)
الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)
از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته
تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)
الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر میباشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
وکیل میتواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.
وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.
وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

(رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)
سوالات جعل (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟
در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح کرده باشید چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.
تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟
مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و

فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.
ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟
در صورتیکه فقط کپی قرارداد در اختیار باشد و اصل آن نباشد جعل اثبات نخواهد شد.
آیا در صورتیکه سندی جعل و سپس از آن استفاده شود یک مجازات در نظر گرفته میشود؟
خیر مرتکب هم به مجازات جعل و هم به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.
برای تنظیم شکایت کیفری جعل به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
باید به دادسرای محلی مراجعه کرد که جعل در آن حوزه انجام شده است.
آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟
بله در صورتیکه وصیت نامه به صورت رسمی تنظیم نشده باشد امکان جعل آن توسط یکی از ورثه وجود خواهد داشت.
آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب میشود؟
جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی، تائیدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و

تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزش نامه های تحصیلی خارجی جعل محسوب نخواهد شد.
اگر چکی که در حواله کرد سه نفر صادر شده است عبارت حواله کرد خط بخورد و وصول شود جعل میباشد؟
اگر حواله کرد چک خط خورده باشد فرد دارنده نمی توانسته به تنهایی وجه چک را از بانک دریافت کند،بنابراین با انجام عمل جعل سوء نیت وی محرز بوده و قابل تعقییب کیفری است.

 

fake-stamp-18 fake-stamp-11 fake-stamp-19 fake-stamp-110 fake-stamp-111 fake-stamp-112 fake-stamp-113 fake-stamp-114

 

 

دیدگاهتان را بنویسید